Startsida

Ängs Samhällsförening

  Skylt målad av Inga Karlsson

ÄNG - det lilla samhället med ett stort engagemang!

Nästan 300 invånare bor här i Äng, 11 km utanför Nässjö.

Här finns en förskola med tre avdelningar och på Ängs skola

finns klass F-3.

Äng har en samhällsförening (ÄSF) och en sportklubb (ÄSK) som

ser till att Äng lever året om.

Vid Dundersjön ligger Ängs badplats.

Ett par kilometer utanför Äng ligger Barkeryds Lantbruksmuseum

och hembygdsgård.

I Barkeryd finns även scoutkåren som erbjuder äventyr och utmaningar med nya kompisar!

Information gällande järnvägsövergången i Äng:

 

Vid senaste styrelsemötet beslutades att samhällsföreningen förordar alternativ 2, d.v.s en tunnel istället för en bro.

Detta för att vi vill värna om vår vattentäkt!

 

Vid bygge av en bro över järnvägen måste 50.000 kubikmeter fyllning läggas på vattentäkten och det innebär att ca 6000 lastbilslass ska backas in på borte delen av Fågelvägen.

 

Idag var vår representant,Tommy Pettersson, på mötet i Forserum tillsammans med Lantmäteriet, Trafikverket, Nässjö Kommun och berörda markägare.

Eftersom markägare önskar en bro beslutades det att Trafikverket nu ska söka dispens för vattenskyddet hos Länsstyrelsen.

 

Vid mötet lämnade Tommy även in de protestlistor från boende som lämnats in till styrelsen.

 

Frågor? Kontakta Tommy Pettersson 070-7243784

Copyright © All Rights Reserved