Styrelse

                                                                                                                                                                                                             

Ängs Samhällsförening

Styrelsen 2018

Ordförande:                         

Nina Beckman


Vice Ordförande:

Tommy Pettersson


Sekreterare:

Pernilla Ericsson Armgren


Kassör:                                

Markus G. Beckman               


Ledamöter:

Gustaf Edberg

Per Ericsson

Hanna Hörnberg

Eva-Britt Johansson

Mattias Lernevik

Monica Sagemar

Per Ericsson, Monica Sagemar, Hanna Hörnberg, Eva Johansson, Gustaf Edberg, Nina Beckman,

Pernilla Ericsson Armgren, Tommy Pettersson och Markus Beckman.


Saknas på bild: Mattias Lernevik

Copyright © All Rights Reserved